Nominacijos

Shogun (geriausias metų Cosplay pasirodymas)*
1 vieta, kurią renka publika ir komisija, šiai nominacijai išankstinė registracija nereikalinga, renkami visi solo pasirodymuose dalyvaujantys cosplayeriai.
Prisiminkite, Cosplay – tai ne tik įstabus kostiumas, bet ir personažui būdingas elgesys (vaidyba) bei dalyvio panašumas į personažą. Šiai kategorijai atskirai registruotis nereikia, kadangi kiekvienas solo pasirodimo numeriuką turintis cosplayer’is automatiškai patenka į ją.

Daimyo (buvusi Meistrų kategorija)*
Šioje kategorijoje gali dalyvauti visi norintys. Čia – geriausi prizai, didžiausia konkurencija, įspūdingiausi kostiumai bei atkakliausia kova. Šioje dalyje nebera ankščiau buvusių nominacijų (Geriausias Anime, žaidimų personažas ir t.t.)

(3 vietos, kurias renka komisija. Šiai nominacijai reikalinga registracija)
Naujiena: Šiai nominacijai reikia atsiusti nuo 3 iki 5 personažo paveiksliuku, kuriuose personažas matomas iš skirtingų pusių.
Pasirodymo trukmė: iki 90 sek.

Samurai*
Šioje kategorijoje dalyvauja jau pažengę, bet dar neprofesionalūs cospley‘eriai bei užsienio svečiai. Tarpinė kategorija tarp naujokų ir profesioanlų.
(3 vietos, kurias renka komisija. Šiai nominacijai reikalinga registracija)
Pasirodymo trukmė: iki 45 sek.

Senshi dalis (buvusi Pirmoji Šlovė)*
Šioje kategorijoje negali dalyvauti cosplay‘eriai, užėmę prizines (pirmą ir antrą) vietas ankstesniuose „nowJapan“ ir „KOI Cosplay“ renginiuose solo pasirodymų kategorijose bei užsienio svečiai. Šioje dalyje liko visos ankščiau egzistavusios nominacijos.

Ne konkurso dalis:
Tau nerūpi prizai ir konkurencija, bet nori cosplay‘inti? Jau nebegali cosplay‘inti Senshi kategorijoje ir nenori eiti pas Daimyo ir Samurajus, bet nori išeiti į sceną? Dėl tam tikrų priežaščių netinka aukščiau paminėtos kategorijos, bet scena taip vilioja? Tada tau čia.

*Šios kategorijos reglamentuoja tik solo pasirodymus. Cosband‘ams, vaidinimams, šokiams ir pan. jos įtakos neturi.

Geriausias Senshi Anime/Manga personažo pasirodymas
(3 vietos, renka komisija, reikalinga registracija)
Pasirodymo trukmė: iki 45 sek.

Geriausias Senshi Žaidimų personažo pasirodymas
(3 vietos, renka komisija, reikalinga registracija)
Personažas iš kompiuterinių ar stalo žaidimų (japoniškų ir kitokių).
Pasirodymo trukmė: iki 45 sek.

Geriausias Senshi nejaponiško personažo pasirodymas

(3 vietos, renka komisija, reikalinga registracija)
Į šią kategoriją keliauja visi pasauliečiai – Batman’as, Ironman’as, Raudonkepuraitė, Kulverstukas, etc.
Pasirodymo trukmė: iki 45 sek.

Geriausias Senshi Gothic Lolita pasirodymas
(3 vietos, renka komisija, reikalinga registracija)
Pasirodymo trukmė: iki 45 sek.

Geriausias Senshi Originalaus veikėjo pasirodymas
(3 vietos, renka komisija, reikalinga registracija)
Į šią nominaciją eina visi cosplay’eriai, sukūrę savo personažą ir apsirengę jo kostiumu.
Pasirodymo trukmė: iki 45 sek.

Geriausias Cosband pasirodymas

(3 vietos, kurias renka komisija, šiai nominacijai reikalinga registracija)
Cosband (Cosplay Band) tai personažų grupė iš vieno kūrinio (Anime, Manga, filmo ar žaidimo). Grupę sudaro nuo 2 iki 10 žmonių.
Pasirodymo trukmė: iki 90 sek.

Geriausias šokis
(3 vietos, renka komisija, šiai nominacijai reikalinga registracija)
Vienu ar kitu aspektu šokis turi būti susijęs su cosplay, anime, manga ar Japonija apskritai. Grupę sudaro nuo 1 iki 10 žmonių.
Pasirodymo trukmė: iki 5 min.

Geriausias vaidinimas
(3 vietos, kurias renka komisija, šiai nominacijai reikalinga registracija)
Suvaidintas etiudas – jūsų Anime, Manga ar filmo interpretacija. Etiudas turi būti autorinis – jūsų pačių sugalvotas siužetas. Viename vaidinime gali būti kelių skirtingų kūrinių veikėjai. Vaidinime dalyvauja 1-10 personažų.
Pasirodymo trukmė: iki 8 min.

Geriausias muzikinis atlikimas
(3 vietos, kurias renka komisija, šiai kategorijai reikalinga atskira registracija)
Pasirodyme dalyvauja 1-5 dalyviai. Dalyviai atlieka muzikinę kompoziciją iš Anime, filmo ar žaidimo, grodami muzikos instrumentais. Papildomų taškų suteikiama, jei kūrinio atlikėjai įkūnija atliekamo kūrinio personažą (–us).
Pasirodymo trukmė: iki 5 min.

Geriausias gyvūno cosplay
(3 vietos, kurias renka komisija, šiai nominacijai reikalinga atskira registracija el. paštu: reg@nowjapan.lt
Įsivaizduokite, jog jūsų augintinis tampa mėgstamu personažu, galinčiu nustebinti aplinkinius. Gyvūnų į renginį vestis nereikia – užteks ir nuotraukos.

KOI simpatija
(3 vietos, kurias renka organizatoriai, šiai nominaciajai registracija tikrai nereikalinga)
Renkam iš visko ir bet kaip, tačiau su meile ir nuoširdumu.

Visoms kategorijoms bus skirta išankstinė peržiūra. Norint užtikrinti pasirodymų kokybę, visi registruoti dalyviai turės atsiųsti savo repeticijų video ir kostiumo (nebūtinai pabaigto) nuotrauką el. paštu reg@nowjapan.lt iki rugsėjo 5d. imtinai. Neatsiuntus repeticijos video ir kostiumo nuotraukos registracija bus laikoma negaliojančia.
Taip pat bus generalinė repeticija (kurios laikas bus praneštas greitu metu).
Tradiciškai geriausias metų cosplay’eris, be kitų prizų gaus privilegiją atstovauti Lietuvą Euro Cosplay 2014, vyksiančiame Londone, spalio mėnėsi! (kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bus apmokėtos).
Euro Cosplay nugalėtojas bus renkamas kaip žiūri atstovų (70%), taip ir žiūrovų balsu (30%) paskaičiavimų. EuroCosplay nugalėtoju gali tapti tik tai Lietuvos pilietis kuriam sukaks/-ko 18 metų prieš 2014m. Spalio 23 d. Jei dėl kažkiokų priežščių laimėjęs cosplay‘eris negalės vykti į Londoną, jo vietą užims kitas pagal surenktus balus laimėjęs cosplay‘eris.

Dalyvio paraiškos teikimas
Registracijos priimamos iki rugpjūčio 31d. 23:59
Repeticijų vaizdo įrašai ir kostiumo nuotraukos priimamos iki rugsėjo 5d. 23:59
Prašome labai atidžiai pildyti visus registracijos laukus bei nepamiršti prisegti reikalingus dokumentus (arba įdėti jų nuorodas).
Registracijos patvirtinimą (arba prašymą patikslinti duomenis) gausite į nurodytą el. paštą per tris darbo dienas nuo registracijos siuntimo. Jeigu negaunate atsakymo ilgiau, rašykite į wishmaster@koi.lt. Tai labai pagreitins problemų sprendimą.
REGISTRACIJA ATSIDARYS JAU NETRUKUS TINKLAPYJE WWW.NOWJAPAN.LT

Techniniai dokumentų reikalavimai bei jų pateikimas
• Garso įrašas pasirodymui. Vienai registracijai siunčiamas vienas takelis. Jūsų kalba bei muzikinis fonas turi būti sumontuoti į vieną įrašą, kadangi pasirodymo metu kalbėti į mikrofoną galimybės nebus. Takelio kokybė turi būti ne mažesnė nei 128kbps, 44kHz, MP3 formatas.
• Jūsų vaidinamo personažo portretas pasirodymui pateikiamas JPEG, PNG, BMP formatu 800 x 600 px, spalvotas (iš Manga gali būti ir nespalvotas). Solo pasirodymams veikėjas paveiksliuke turi būti vienas, jei pasirodo grupė – vienas paveiksliukas su visais personažais.
• Vaizdo įrašas pasirodymui. Garsas ir vaizdas turi būti sumontuoti į vieną įrašą. Kokybė ne mažesnė nei 640 x 480 px, ~8Mbps, MPEG arba AVI formatu.
•Jei jūsų pasirodime yra žodžiai, jie turi buti arba anglų, arba japonų kalbomis. Kitos kalbos nepriimamos.

Dalyvavimo taisyklės ir nuostatai:
• Dalyvis savo programą (-as) gali demonstruoti tik 3 kartus Ne daugiau 2 kartų vienoje kategorijoje ir tik su skirtingais kostiumais, t.y. į sceną gali išeiti tik 3 kartus.
-- Jei dalyvis dalyvauja Samurai ar Daimyo kategorijose, jis negali dalyvauti Senshi kategorijose ir atvirkščiai.
-- Dalyvis negali dalyvauti du kartus Daimyo kategorijoje (net su skirtingais kostiumais).
-- Dalyvis negali pasirodyti dviejose solo kategorijose su vienu kostiumu.
• Organizatoriai pasilieka teisę patarti ir prašyti dalyvio pakeisti scenarijų, jei tai padeda kelti bendrą renginio kokybę.
• Pasirodymuose negali būti atvirų seksualinių ar prievartos scenų, taip pat scenų, skatinančių įvairaus pobūdžio netoleranciją ar neapykantą.
• Asmeninė dalyvių informacija nebus perduodama trečiosioms šalims.
• Į repeticiją turi atvykti visi cosplay dalyviai.
• Jei tikrai neturit galimybės atvykti nurodytu laiku į repeticiją, nedelsdami praneškit mums asmeniškai.
• Į repeticiją su kostiumu eiti nereikia.
• Bendras pasirodymų skaičius yra ribotas, tai yra tikimybė kad ne visi praeis atranką. Siekime kokybės visi kartu.

Naujienos:
Spoileris:
• Daimyo nominacijai reikia atsiusti nuo 3 iki 5 personažo paveiksliuku, kuriuose personažas matomas iš skirtingų pusių.
Pasirodymo trukmė: iki 90 sek.

• Dalyvis savo programą (-as) gali demonstruoti tik 3 kartus Ne daugiau 2 kartų vienoje kategorijoje ir tik su skirtingais kostiumais, t.y. į sceną gali išeiti tik 3 kartus.
-- Jei dalyvis dalyvauja Samurai ar Daimyo kategorijose, jis negali dalyvauti Senshi kategorijoje ir atvirkščiai.
-- Dalyvis negali dalyvauti du kartus Daimyo kategorijoje (net su skirtingais kostiumais).
-- Dalyvis negali pasirodyti dviejose solo kategorijose su vienu kostiumu.

• Kaip bus vertinamas solo pasirodymas:
40% - kostiumo gamybos meistriškumas
30% - panašumas į personažą
30% - vaidinimas

• Kaip bus vertinamas cosband pasirodymas:
40% - kostiumų gamybos meistriškumas
30% - panašumas į personažus
30% - vaidinimas

• Kaip bus vertinamas šokis:
40% - choreografija
20% - šokio idėja/originalumas
20% - estetinis vaizdas
20% - panašumas į personažus

• Kaip bus vertinamas geriausias muzikinis atlikimas:
60% - muzikos atlikimas
20% - estetinis vaizdas
20% - muzikinio atlikimo idėja/originalumas
Papildomi taškai bus pridėti jei atlikėjas/ai cosplay‘ins dainuojančius personažus

• Kaip bus vertinamas geriausias muzikinis atlikimas:
40% - choreografija
20% - kostiumų gamybos meistriškumas
20% - panašumas į personažus
20% - vaidinimas

• Kaip bus vertinamas gyvūnų cosplay:
40% - kostiumų gamybos meistriškumas
40% - panašumas į personažus
20% - originalumas

• Kaip bus renkama KOI simpatija:
57% – patinka Olegui
57% – Patinka Sierui
32% – patinka kitiems nowJapan komandos nariamsEnglish language
Spoileris:

Be sure to read changes to the Cosplay rules!

Changes:
Spoileris:
• For Daimyo nomination: you will have to send from 3 to 5 pictures of the character, where he is depicted from different sides.
Length of performance: up to 90 sec.

• One participant can take part in the performances only up to 3 times. Not more than 2 times in one entry and only with different costumes i.e. he/she can perform on stage only 3 times.
-- Participant cannot take part in Daimyo entry two times, even with two different costumes.
-- Participant cannot take part in two solo entries with the same costume.

• How solo entries will be judged:
40% - craftsmanship
30% - similarity to character
30% - performance

• How cosband entries will be judged:
40% - craftsmanship
30% - similarity to characters
30% - performance

• How dance entries will be judged:
40% - choreography
20% - idea/originality of the dance
20% - aesthetics
20% - similarity to characters

• How musical performance entries will be judged:
60% - musical performnce
20% - aesthetics
20% - idea/originality of the dance musical performance
Additional points will be awarded if performers will be cosplaying singing characters

• How animal cosplay entries will be judged:
40% - craftsmanship
40% - similarity to characters
20% - originality


Nominations

Daimyo*
This category is open for everyone. The best prizes, the biggest competition, the most impressive costumes – you will find it all here. This section has no subnominationsons (Best Anime, Games character, etc.)
(3 places, selected by the jury. This nomination requires advance registration) Changes: For Daimyo nomination: you will have to send from 3 to 5 pictures of the character, where he is depicted from different sides.
Length of performance: up to 90 sec.

Samurai*
You are not a professional but already have seen some action? Your costume is better than that of the beginner, but still has ways to go? This entry is for you! Show how the samurai treats his challenges and prove your might.
(3 places, selected by the jury. This nomination requires advance registration)
Length of performance: up to 45 sec.

Senshi entries*
No non-Lithuanian citezens can participate in these entries.
No participants who have won the prizes (first, second place) in our other events can participate in these entries. This is for beginners exclusively. It has a variety of nominations.

Non-contest entries
You don’t care about trophies and competition, but want to cosplay? Can’t join other nominations because of reasons, but want to bask in the warm lights of the stage? Then this is for you. If you want to register to a non-contest entry, please wright an email to the reg@nowjapan.lt

*These are solo only entries.


The Best Cosband performance
(3 places, selected by the jury. Registration required)
Cosband (Cosplay Band) is a group of characters from a single source (anime, manga, movie or game). The group consists of 2 to 10 people.
Length of performance: up to 90 sec.

The Best Dance
(3 places, selected by the jury. Registration required)
By one way or another the dance should be associated with cosplay, anime, manga or Japan in general. The Group consists of 1 to 10 people.
Length of performance: up to 5 min.

The Best Theatrical Play
(3 places, selected by the jury. Registration required)
The staged play. Your vision on anime, manga, movie or a game. Characters of different sources may be used. The play may consist of 1 to 10 characters.
Length of performance: up to 8 min.

Best Musical Performance
(3 places, selected by the jury. Registration required)
From 1 to 5 participants. Participants perform the music from anime, movie, or game, playing live. Additional points will be given if the performers wear cosplay from the same source as the music they are playing.
Length of performance: up to 5 min.

Best animal cosplay
(3 places, selected by the jury. Registration required)
Imagine that your dog/cat/goat/etc. becomes your favorite character who will impress others. Don’t bring the animals to the event, a couple of quality photos should be enough. You should send your animal photos to reg@nowjapan.lt

KOI sympathy
(3 places, selected by the jury. Registration is not required)
Organizers will select cosplayers in a very biased way according to personal wishes. But always with love and respect the cosplayers deserve

All categories will receive an advance preview. To ensure the quality of the performances, all registered participants have to send their rehearsal videos and costume photos (not necessarily completed costumes) to reg@nowjapan.lt by September the 5th, 23:59. Failure to send rehearsal videos and costume pictures will result in disqualification.
There will also be a general rehearsal (the date and time will be known soon).
Traditionally, the best cosplayer of the year, among other prizes, will get the privilege to represent Lithuania in EuroCosplay 2014 which is held in London in October! (travel and accommodation expenses will be covered). However only a Lithuanian citizen can win this right. If the best cosplayer of the year happens to be a citizen of other country, he will only get the main prize. The privilege to represent Lithuania will be given to the Lithuanian citizen who won the highest place after the cosplayer of the year.

Rules of registration:
Registrations will be accepted until August 31. 23:59
Rehearsal videos and costume pictures will be accepted until September 5. 23:59
Fill in all the registration fields very carefully and remember to attach the required documents (or insert the links to them).
You will get the approval of your registration (or other answer) to the specified email in up to three work days from registration submission. If you have not get the information longer, please adress this problem to wishmaster@koi.lt
REGISTRATION WILL BE OPENED ON WWW.NOWJAPAN.LT SOON

Technical requirements for documents:
• The words and music must be combined to a single track. You will not be allowed to use microphone. The quality of said track must be no less than 128kbps, 44kHz, MP3 format.
• The picture of your character must be of good quality, no less than JPEG, PNG, BMP format 800 x 600 pixels, colored (from manga may be in black and white). If you send a picture of a cosband – all the characters must be presented in the single picture.
• If you have a video during your performance, the video and audio must be combined in a single file. Quality is no less than 640 x 480 pixels, ~ 8Mbps MPEG or AVI format.
•If there are words in your files, they should be either in English, or in Japanese languages.

Participation rules and regulations:
• One participant can take part in the performances only up to 3 times. Not more than 2 times in one entry and only with different costumes i.e. he/she can perform on stage only 3 times.
-- Participant cannot take part in Daimyo entry two times, even with two different costumes.
-- Participant cannot take part in two solo entries with the same costume.
• The organizers reserve the right to advise and ask the participant to change the script, if it helps to raise the overall quality of the event.
• You may not use the scenes of graphic nature (sexual, violence or the ones that promote inequality of social and racial groups) in your performances.
• Personal information will not be communicated to the third parties.
• If you don’t have the possibility to attend the general rehearsal, you should contact us as soon as possible at reg@nowjapan.lt
• You don’t have to be with a costume during the rehearsal.
• The total number of performances is limited. It is likely that not everyone will pass the selection process.
•Direct all your questions to reg@nowjapan.lt


Русский язык
Spoileris:

Выходные японской поп-культуры в рамках фестиваля nowJapan пройдут 13-14 сентября
Обязательно прочитайте изминения в правилах!

Новое:
Spoileris:
• Для номинации Daimyo необхадимо прислать от 3 до 5 картинок, на которых персонаж можно рассмотреть со всех сторон.
Длительность представления: до 90 сек.

• Один участник может учавствовать только в трёх номинациях, не более чем два раза в одной, и только с разными костюмами. Т.е. он\она сможет выйти на сцену только три раза.
-- Участник не может учавствовать в категории Daimyo более одного раза, даже с разными костюмами.
-- Участник не может учавствовать в двух соло категориях с одним и тем же костюмом.

• Как будут оцениваться соло выступления:
40% - мастерсво изготовления костюма
30% - схожесть с персонажем
30% - выступление

• Как будут оцениваться cosband выступления:
40% - мастерсво изготовления костюмов
30% - схожесть с персонажами
30% - выступление

• Как будут оцениваться танцы:
40% - хореография
20% - идея\оригинальность танца
20% - эстетика
20% - схожесть с персонажем

• Как будут оцениваться музыкальные номера:
60% - музыка
20% - эстетика
20% - идея\оригинальность музыкального представления
Дополнительные очки будут добавлены за то, что исполнитель будет косплеить персонажа, который и поёт песню\играет музыку.

• Как будут оцениваться косплей животных:
40% - мастерсво изготовления костюма
40% - схожесть с персонажем
20% - оригинальность


Номинации

Daimyo (3 места) *
Соло категория для косплееров с опытом. В этой категории лучшие призы, самая большая конкуренция и больше всего драйва. Смело можно считать это гвоздём программы. В этой категории могут учавствовать ВСЕ желающие вне зависимости от сценического опыта или занятых ранее призовых мест.
Кто выбирает: жюри.
Обязательна предварительная регистрация.
Новое: Для номинации Daimyo необхадимо прислать от 3 до 5 картинок, на которых персонаж можно рассмотреть со всех сторон.
Длительность выступления: до 90 сек.

Samurai (3 места) *
Вы не профессионал, но уже бывали в косплейных баталиях? Ваш костюм уже не на уровне новичка, но до мастеров ещё не дотягивает? Вам сюда! Покажите как самураи справляются с вызывами и покажите свою силу!
Длительность представления: до 45 сек.
Кто выбирает: жюри.
Обязательна предварительная регистрация.

Senshi категории*
Не Литовцы не могут учавствовать в этих категориях.

Категория «Вне конкурса»
Безразличны призы и конкуренция, но сцена тебя зовёт? Не хочешь ничего кроме тёплого места в лучах прожектора? Тогда тебе сюда. Для участия в этой категории нужно регестрироваться по почте reg@nowjapan.lt

*Эти категории являются только соло категориями.


Лучшее cosband выступление (3 места)
Участники: группа косплееров до 10 человек.
Длительность представления: до 90 сек
Кто выбирает: жюри.
Обязательна предварительная регистрация.

Лучший танец (3 места)
Участники:Один человек или группа до 10 человек.
Длительность представления: до 5 мин.
Кто выбирает: жюри.
Обязательна предварительная регистрация.

Лучшая сценка (3 места)
Участники: Группа людей до 10 человек.
Длительность представления: до 8 мин.
Кто выбирает: жюри
Обязательна предварительная регистрация.

Лучшее музыкальное представление (3 места)
Участники: Любой желающий или группа желающих до 5 человек.
Длительность представления: до 5 мин.
Кто выбирает: жюри
Обязательна предварительная регистрация.

Лучший косплей домашних животных (3 места)
Участники: Домашние питомцы участников одетые в разные костюмы (косплеющие животные). Питомцев на фестиваль вести не надо, хватит пары качественных фотографий на которых ясно видны и костюм и питомец. Фотографии посылайте на reg@nowjapan.lt
Кто выбирает: жюри
Обязательна предварительная регистрация.

KOI симпатия (3 места)
Участники: ВСЕ коспееры.
Кто выбирает: KOI
Регистрация не нужна.

Для всех категорий необходимо прислать видио с репетицией и фотографии костюмов (костюмы могут быть незаконченые). Всё это нужно слать на почту reg@nowjapan.lt до 5 сентября 23:59.
Не приславшие фотографий или видео будут дисквалифицированы.

Как и всегда, в этом году nowJapan участвует в конкурсе EuroCosplay2014. Поэтому победитель вместе с главным призом получит привилегию представлять Литву на EuroCosplay2014 в Лондоне. К сожалению это должен быть гражданин Литвы, поэтому если главное место получит гость из-за границы - он получит только главный приз. Привилегия представлять Литву перейдёт гражданину Литвы, занявшему высшее место после призового.

Правила регистрации:
Регистрации принимаются до 31 августа 23:59
Видео с ркпктицией и фотографии костюмов необходимо прислать до 5 сентября 23:59.
Заполните все необходимые поля регистрации и приложите все необходимые документы (или приложите ссылки на них).
Вы получите подтверждение регистрации (или доугой ответ) в течении трёх рабочих дней после того, как мы получим от вас письмо. Если мы не ответим дольше, пишите на wishmaster@koi.lt
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРОЕТСЯ СКОРО ПО АДРЕСУ WWW.NOWJAPAN.LT

Технические правила:
• Музыка выступления (если есть несколько файлов(например видио и аудио отдельно) - все файлы должны быть объеденены в один. Если есть слова, они должны быть на английском языке. Качество файла должно быть: 128kbps, 44kHz, MP3 format.
• Картинка персонажа должна быть в хорошем качестве, не менее чем JPEG, PNG, BMP 800 x 600 пикселей. Если это картинка для косбанда, все персонажи должны присутствовать на одной картинке. На картинке не должно быть персонажей не учавствующих в выступлении.
• Если во время выступления у вас будет видео, то оно должно быть не менее 640 x 480 пикселей, ~ 8Mbps MPEG или AVI. Видио и звук должны быть смонтированы в один файл.
•Голос в видео и аудио должен быть на английском или японском языках. Другие языки не принимаются.

Общие правила:
• Один участник может учавствовать только в трёх номинациях, не более чем два раза в одной, и только с разными костюмами. Т.е. он\она сможет выйти на сцену только три раза.
-- Участник не может учавствовать в категории Daimyo более одного раза, даже с разными костюмами.
-- Участник не может учавствовать в двух соло категориях с одним и тем же костюмом.
• Организаторы оставляют себе право просить участника изменить сценарий или концепцию выступления, если это улучшит качество мероприятия.
• В выступлениях не может быть сцен с сексуальным контекстом; обнажёнными телами; провоцирующих рассовую или межполовую дискриминацию; слишком жестоких сцен.
• Личная информация не будет передана третьим лицам без Вашего разрешения.
• Общее количество выступлений ограничено, поэтому есть шанс что не все подавшие заявки примут участие в конкурсах. В таком случае участников будут выбирать по качеству костюма\выступления.
•Все ваши вопросы задавайте по адресу reg@nowjapan.lt