Žiūrėti balsavimo rezultatus: A tikite, šių pasakojimų tikrumu ir juose aprašytais dalykais?

Balsavo
179. Jūs negalite čia balsuoti
 • Taip, visiškai tikiu.

  17 9.50%
 • Pusiau, kai kur tiesa, kai kur melas.

  60 33.52%
 • Yra krislelis tiesos.

  28 15.64%
 • Nelabai, bet vistiek įdomu pasiskaityti.

  59 32.96%
 • Visiškai netikiu.

  15 8.38%
Puslapis 2 iš 15 PirmasPirmas 123412 ... PaskutinisPaskutinis
Rezultatai 17 iki 32 iš 228

Pasakojimai apie antgamtinius reiškinius

 1. #17
  AZ rėmėjas  Augis24 avataras
  Įstojimo data
  2009 03 29
  Vietovė
  Tokyo
  Įrašai
  919
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Tinklaraščio įrašai
  11
  Reputacija
  34
  Lietuviškas pasakojimas:

  Tai įvyko 1923-1924 mokslo metų žiemą. Kretingos Prančiškonų vienuolyne rengiausi egzaminams iš penkių klasių.
  Gyvenau vienuoliu šeimoje, todėl žinau, ką rašau.
  Vienuolyno naujokyne gyveno tik du broliai klierikai: Stanislovas-Mečisovas Kazlauskas ir Eugenijus-Julius Vasiliauskas, turintys apie 18metų amžiaus. Brolis Eugenijus gyveno kambaryje,kuris buvo antrajame aukšte. Šalia gyveno brolis Stanislovas.
  Reikia pasakyti,kad brolio Eugenijaus kambaryje gyventi būdavo nejauku, ypač naktį. Kiekvienas, kas tik čia gyveno, jautėsi ne kaip. Naktimis čia kažkas nematomas vaikščiodavo, klibindavo langus, baldydavo į sienas.
  Nors brolis Eugenijus buvo labai drąsus, bet naktimis ir jam būdavo nejauku. Kiekvieną vakarą guldamas į lovą, pasiimdavo į rankas kryželį, ji pasidėdavo ant krutinės, kad galėtų ramiai užmigti.
  Viena vakarą, kai jau buvo atsigulęs ir ruošėsi miegoti, staiga prieš save išvydo stovinti vyrą. Jis vilkėjo juodu apsiaustu, o veidas buvęs labai išblyškęs. Brolis Eugenijus, pamatęs tokį vaizdą labai išsigando, atstatė prieš vaiduoklį kryžiu ir sušuko, kad anas eitų šalin. Tačiau vaiduoklis atsake, jog jis nebijąs kryžiaus, jog jis esąs šio vienuolyno geradarys. Vaiduoklis sakėsi, jog yra pasikoręs šiame kambaryje ir prašė, kad vienuolyno viršininkas atlaikytu už jį mišias.
  Paskui vaiduoklis kalbėjo kažkokius nesuprantamus žodžius, iš kurių brolis Eugenijus prisiminė tik keletą. Paaiškėjo, kad tai buvo senosios graikų kalbos žodžiai. Paskui vaiduoklis kalbėjo prancūziškai sakinius iš kurių brolis Eugenijus prisiminė tik šį: "Iš Vienos kils pasiutėlis. Atvers pasiutėlių dienynus. Suvaitos Jeruzalės krutinę, bet nepraeis." Tai pasakęs vaiduoklis dingo.
  Brolis Eugenijus nežinojo, ką daryti: ar pasakoti apie šį įvyki vienuolyno viršininkui, ar ne. Jei pasakosiu, viršininkas gali mane palaikyti nesveiko proto žmogumi,ir todėl gali mane iš vienuolyno pašalinti, kaip kunigų luomui netinkanti kandidatą. Taip pagalvojęs brolis Eugenijus nusprendė vienuolyno viršininkui nieko nesakyti. Nutarė pats melstis už vaiduokli, už ji paaukoti Šv.Mišias ir priimti Šv.Komunija.
  Viena vėlų rudens vakarą, kai vienuolyno varpas suskambo gulti, brolis Eugenijus, pasiėmęs žvakę, ėjo į savo kambarį. Staiga jis pamatė prieš save tą patį vaiduoklį, kuris rusčiu, baltu numirėlio veidu pamažu prie jo artinosi. Brolis Eugenijus pasileido bėgti siauru vienuolyno koridoriumi. Bėgant užgęsta žvakė, o pats jis atsitrenkia į siena. Išsigandęs ima garsiai rėkti. Išgirdęs riksmą, brolis Stanislavas atidaro duris ir įsileidžia draugą. Tada jau abu nuėjo pas vienuolyno viršininką tėvą Jeronimą Pečkaitį. Šis išklausęs brolio Eugenijaus pasakojimą, kambarį užrakino, nuo to laiko niekas ten negyveno.
  Po minėtos nakties tėvas Jeronimas sukvietė visus vienuolius ir kandidatus. Prisaikdinęs ir išklausęs broli Eugenijų, viska surašė ir įtraukė į vienuolyno metraštį. Ta sakini, kurį jis buvo išgirdęs iš vaiduoklio, tėvas Jeronimas aiškino taip: "Iš Vienos miesto Austrijoje kils nepaprastas žmogus, kuris padarys daug blogo; Jeruzalės krutinė,-tai žydų tauta. Nuo išdykėlio skaudžiai nukentės žydai, vaitos visa žydų tauta. Žodžiai "bet nepraeis" reiškia, kad jam nepavyks galutinai įvykdyti savo kėslų ir jis pats žlugs."
  Už vaiduoklį buvo atlaikytos iškilmingos pamaldos. Dalyvavo visa vienuolynas. Buvo meldžiamasi ne tik už tą vaiduoklį, bet ir už visus vienuolyno geradarius. Patikrinus vienuolyno metraščius apie minėtąjį vaiduokli jokių žinių nebuvo rastą. Apie ji žinių nebuvo rasta galbūt dėl to, kad tuo metu Kretingos vienuolynas turėjo daugiau kaip 300metu. Bet jo metraščiai tesiekia tik 200metu laikotarpį. Šimto metu metraščiai buvo dingę.
  Po minėto vaiduoklio pasirodymo ilgą laiką tame kambaryje niekas negyveno. 1930metais, kai vienuolyne atsirado daugiau broliu ir kandidatu, vaiduoklio kambarys vėl buvo paverstas miegamuoju. Čia miegodavo keturi broliai- virtuves darbuotojai. Vaiduoklis jiems nesirodydavo, bet dažnai naktimis nutraukdavo antklodes arba su visa antklode išmesdavo iš lovos. Vieną brolį, vaiduoklis buvo išvertęs su visa lova. 1940metais vienuoliai iš vienuolyno buvo išvyti. Jame apsigyveno rusu kariuomenės dalinys. Kareiviai ne kartą yra skundėsi, kad juos, nors nakvoja užrakintame kambaryje, kažkas mėto iš lovų.
  [Kunigas Antanas Kaubre 1958-07-11]

 2. #18
  Rimtas forumo narys
  Sekirei avataras
  Įstojimo data
  2009 04 23
  Vietovė
  Jonava
  Įrašai
  180
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  15
  omg kokios illgooos T^T.. zdz , turesiu laiko paskaitysiu.

 3. #19
  AZ rėmėjas  Augis24 avataras
  Įstojimo data
  2009 03 29
  Vietovė
  Tokyo
  Įrašai
  919
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Tinklaraščio įrašai
  11
  Reputacija
  34
  Nežinau kaip šitą pavadint, bet tikrai šiurpus, bet netikiu, kad tikras, o jei tikras, tai neturiu žodžių...:

  Prieš 15 metų mūsų mokykloje dirbo senas mokytojas. Jis buvo kažkur 80 metų senumo.
  Ir jis dėstė fizika vienai nepaklusniai 12-tokų klasei. Jie visi ištisai šūkavo, neklausė mokytojo, varė iš proto. O kadangi mokytojas jau buvo senas, tai ir širdis nebuvo stipri...
  Vieną diena taip jį išnervino, jog širdis ir neatlaikė... Senis susmuko ant vietos ir prataręs
  "Jūs kentėsit labiau" mirė.
  Kitą diena klasės merginos nusprendė nupirkti vainiką ir nunešti į mokytojo laidotuves, o klasės vaikinai (jų buvo 7) tik nusišaipė ir nieko nedarė.
  Po mėnesio atrodė jog viskas grįžo į savo vėžias, tačiau taip nebuvo...
  Du tos klasės klasiokai ėjo iš treniruočių namo. Buvo jau tamsu, ir jie eidami pro parką kažką pamatė sėdintį ant suoliuko, bet nusprendė nekreipti dėmesio. Vienas iš jų po dar kelių sekundžių atsisukęs ten jau nieko nebematė ir jam pasidarė baugu. Jiedu nuėjo prie to suoliuko ir atsisėdo ten. Nespėjęs pratarti nė žodžio vienas ir jų staiga pradėjo klykti, paskui gargaliuoti ir iš jo burnos ėmė lysti žiurkės. Kitas klykdamas pasileido bėgti, bet jam nutiko tas pats.
  Likusieji 5 sužinoję kas jiems įvyko truputi nusigando, bet to nesureikšmino.
  Vienas iš jų eidavo namo kartu su savo klasioke. Jiems reikėdavo eiti pro didele pieva. Beeinant jam pradėjo truputi skaudėti koja, bet jis į tai nekreipė dėmesio. Galiausiai jis nusprendė pakelti savo kelnes ir pažiūrėti kas ten buvo. O pakėlęs kelnes jis pamatė skruzdėles griaužiančias jo koją iki kaulo. Staiga jis pradėjo klykti parkrito ir daugybė skruzdėlių nugriaužė jam visą mėsą nuo kūno.
  Beliko tik keturi klasiokai. Vienas iš jų mirė prieš veidrodį skusdamas barzdą, kai iš veidrodžio iššoko tas pats senas mokytojas ir lėtai perpjovė jam gerklę.
  Likę trys nusprendė laikytis kartu. Bet net tai jiems nepadėjo...
  Einant jiems namo staiga vienam iš jų pradėjo trūkti oro. Kiti stengėsi jam padėti, bet jis užduso. Atrodė lyg jam ant galvos būtų buvęs nematomas maišas... Likę du, ne juokais persigando. Ir prieš juos išniro miręs mokytojas, visas pamėlynavęs ir su pikta šypsena veide. Jis staiga prakando vienam iš vaikinų žandą ir lėtai jį sukramtė. O vėliau dar ir su nagais išlupo jam akis ir nutraukė rankas. Kitas parbėgo namo ir apsikabinęs savo motina klupėjo ant kelių...
  Vėliau jį išvežė į beprotnamį. Jis daugiau niekada nekalbėjo. Ir vėliau nors jį ir paleido iš beprotnamio, jis visada gyveno su baime...
  Dar ir dabar tame kabinete naktį girdisi kaip kažkas barbena į langa... gerai, kad kabinetas trečiame aukšte, nes kitaip kiekvienas praėjęs pro ten mirtu...

 4. #20
  Rimtas forumo narys
  Sekirei avataras
  Įstojimo data
  2009 04 23
  Vietovė
  Jonava
  Įrašai
  180
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  15
  Citata Autorius Augis24 Žiūrėti skelbimus
  Kaip jau minėjau, pats nemačiau, tik girdėjau ir dar iki dabar nežinau ar tai buvo tiesa ką girdėjau ar ne. Tačiau velnias buvo toks (tokį man, jį nupasakojo): iki juosmens buvo žmogus, o žemiau su 2 arklio kojom, ir ilga uodega, ir ragais, taip kaip rašoma knygose, gal tai buvo tiesiog jų pasąmonės vaisius, nes prieš pamatydami velnią, jie pamatydavo siluetą, panašų į tą velnią, o tik po to, pakėlę galvą, pamatydavo visą. Bet 3 žmonėms mačius tokį pat vaizdą, yra gan keistą, arba jie visi nestabilios psichikos.
  welllll... sunkoka patiket , nes jis atrodo pusiau kjp kentauras XDDDD
  Demo , gal tiesiog pasivaideno? hm? .. nes mano smegenys paveiktos asian horror filmu tokiu kjp skambutis o ypac pagieza.. tj nakty viena karta PUSIAU atsibudau ir pamaciau prie savo lovos tupint ir i mane spoksant butent ta baisiaja merga is pagiezos..xDD haha iskart pasokau ijungiau sviesa atsisedau ant lovos..xDD biski pasedejau ir nuejau toliau miegot..xD LOL JUST PASIVAIDENO
  xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

 5. #21
  AZ rėmėjas  Augis24 avataras
  Įstojimo data
  2009 03 29
  Vietovė
  Tokyo
  Įrašai
  919
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Tinklaraščio įrašai
  11
  Reputacija
  34
  Net nežinau, bet kad jokių horror nežiūrėjau ir net nežinau kaip galėčiau tai paaiškinti. Bet buvo tragiškai baisu, kai vienas buvau kambaryje ir tas bildenimas prasidėjo, jei čia koks pokštas, tai toks labai nevykęs, iš mano pusės, nes buvo baisu ir per daug baisu O velnias, Lietuvių mitologijoje toks ir yra: ant galvos ragai, su barzda, turi ilgą uodegą, ir vietoje kojų- 2 arklio kojos.

 6. #22
  AZ rėmėjas  Augis24 avataras
  Įstojimo data
  2009 03 29
  Vietovė
  Tokyo
  Įrašai
  919
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Tinklaraščio įrašai
  11
  Reputacija
  34
  DEMONŲ SIAUTĖJIMAS KELMĖS RAJONE

  Kelmės rajone yra nedidelis Laikišių kaimas. Prieš kiek tai metų Merkelių sodyboje prasidėjo keisti dalykai. Tada retas kaimietis ir kviečiamas užsukdavo pažiūrėti ir stengdavosi tuos namus aplenkti.
  Jauniausioji Merkelių dukra Rūta ir buvo tas žmogus, kuris apvertė gyvenimą aukštyn kojom. Keturiolikmetė per TV laidą sužinojo, kaip spiritizmu galima išsikviesti dvasias. Susidomėjo ir tai tapo jos mėgiamiausiu užsiėmimu. Mama uždraudė tai daryti, bet Rūta ir toliau kviesdavo dvasias. Po pusmečio namuose ėmė vaidentis.
  Iš pradžių kažką negero pajuto šuo. Jis ėmė staugti, loti, lyg kas būtų namuose. Netrukus ir kitus šeimos narius apėmė jausmas, lyg kas juos stebi. Naktimis ėmė girdėtis keisti bildesiai,lovos galų daužymas. Išsigandę Merkeliai uždegdavo šviesą, apeidavo visus kampus, bet nieko nerasdavo.
  Vieną vėlų vakarą Merkelienė nuėjo į rūsį pasirinkti bulvių. Staiga skersai tako moteris pamatė kybančią kilpą. Ji pajuto, kaip kažkas piktas ir stiprus primygtinai siūlo užsidėti kilpą ant kaklo. Panašus atvejis atsitiko ir Rūtai. Kartą, atsikėlusi anksti ryte , pamatė ant kaklo smaugimo juodą žymę. Nors miegojo ramiai ir nieko nejautė. Kitais kartais lyg su kailiu naktį brauko per veidą, kelia lovą su gulinčiu žmogumi(toks jausmas)..
  Sodybos šeimininkas netikėjo, kad dedasi tokie dalykai. Tačiau neilgai trukus įsitikino.Kartą jis išgirdo, kaip trinktelejo durys ir kažkas palipo laiptais į antrą aukštą. Jis , galvodamas, kad kažkas sugrįžo iš šeimos narių, užlipo pažiūrėti, tačiau buvo tuščia! Kartą vėl vakarienės metu paėmė ąsotį su pienu ir norėjo įsipilti į stiklinę. Tada pamatė, kad ąsotis kimšte prikimštas įvairiausių šiukšlių, žolių ir akmenukų.
  Vaiduoklis persekiojo Merkelių šeimą visur. Rūtai išvykus studijuoti kitur, vaiduokliai atsibeldė iš paskos. Piktosios dvasios šėldavo taip smarkiai, kad ryte studentai klausdavo, kas jos kambaryje naktimis taip triukšmauja.
  Neapsikentę Merkeliai kreipėsi pagalbos į Šaukėnų kleboną, tačiau šis nesugebėjo padėti ir patarė kreiptis į ekstrasensus.
  Taip Merkeliai prisikasė iki bioenergetiko Azanovo.
  Pirmiausia jis nuėjo į antrą namo aukštą.ten, kaip sakė, rado dvi labai piktas dvasias. Dar keturias rado virtuvėje. Iš jų vienas buvo suaugęs vyras ir moteriškė bei to vyro artimi giminaičiai, apie 14 metų vaikinukas ir mergaitė. Po to jis "užkalbėjo" vandenį, į kurį rinkosi visa Merkelių namuose esanti juoda energija. Po to visas vanduo buvo išpilamas į tualetą. Dvasių išvarymo procedūra truko apie 3 valandas.
  Netrukus keisti reiškiniai Merkelių namuose liovėsi, sugrįžo ramybė. Šiandien Rita ir Stasys Merkeliai tebegyvena toje pačioje sodyboje, du sūnūs ir dukra sukūrę savo šeimas gyvena atskirai. Pasak Rūtos, ji už jokius pinigus nesiryžtų kartoti spiritizmo seanso- kviestis dvasias adata.

 7. #23
  Rimtas forumo narys karosas avataras
  Įstojimo data
  2008 02 28
  Vietovė
  Mazeikiai
  Įrašai
  116
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  0
  Citata Autorius Augis24 Žiūrėti skelbimus
  Nežinau kaip šitą pavadint, bet tikrai šiurpus, bet netikiu, kad tikras, o jei tikras, tai neturiu žodžių...:

  Prieš 15 metų mūsų mokykloje dirbo senas mokytojas. Jis buvo kažkur 80 metų senumo.
  Ir jis dėstė fizika vienai nepaklusniai 12-tokų klasei. Jie visi ištisai šūkavo, neklausė mokytojo, varė iš proto. O kadangi mokytojas jau buvo senas, tai ir širdis nebuvo stipri...
  Vieną diena taip jį išnervino, jog širdis ir neatlaikė... Senis susmuko ant vietos ir prataręs
  "Jūs kentėsit labiau" mirė.
  Kitą diena klasės merginos nusprendė nupirkti vainiką ir nunešti į mokytojo laidotuves, o klasės vaikinai (jų buvo 7) tik nusišaipė ir nieko nedarė.
  Po mėnesio atrodė jog viskas grįžo į savo vėžias, tačiau taip nebuvo...
  Du tos klasės klasiokai ėjo iš treniruočių namo. Buvo jau tamsu, ir jie eidami pro parką kažką pamatė sėdintį ant suoliuko, bet nusprendė nekreipti dėmesio. Vienas iš jų po dar kelių sekundžių atsisukęs ten jau nieko nebematė ir jam pasidarė baugu. Jiedu nuėjo prie to suoliuko ir atsisėdo ten. Nespėjęs pratarti nė žodžio vienas ir jų staiga pradėjo klykti, paskui gargaliuoti ir iš jo burnos ėmė lysti žiurkės. Kitas klykdamas pasileido bėgti, bet jam nutiko tas pats.
  Likusieji 5 sužinoję kas jiems įvyko truputi nusigando, bet to nesureikšmino.
  Vienas iš jų eidavo namo kartu su savo klasioke. Jiems reikėdavo eiti pro didele pieva. Beeinant jam pradėjo truputi skaudėti koja, bet jis į tai nekreipė dėmesio. Galiausiai jis nusprendė pakelti savo kelnes ir pažiūrėti kas ten buvo. O pakėlęs kelnes jis pamatė skruzdėles griaužiančias jo koją iki kaulo. Staiga jis pradėjo klykti parkrito ir daugybė skruzdėlių nugriaužė jam visą mėsą nuo kūno.
  Beliko tik keturi klasiokai. Vienas iš jų mirė prieš veidrodį skusdamas barzdą, kai iš veidrodžio iššoko tas pats senas mokytojas ir lėtai perpjovė jam gerklę.
  Likę trys nusprendė laikytis kartu. Bet net tai jiems nepadėjo...
  Einant jiems namo staiga vienam iš jų pradėjo trūkti oro. Kiti stengėsi jam padėti, bet jis užduso. Atrodė lyg jam ant galvos būtų buvęs nematomas maišas... Likę du, ne juokais persigando. Ir prieš juos išniro miręs mokytojas, visas pamėlynavęs ir su pikta šypsena veide. Jis staiga prakando vienam iš vaikinų žandą ir lėtai jį sukramtė. O vėliau dar ir su nagais išlupo jam akis ir nutraukė rankas. Kitas parbėgo namo ir apsikabinęs savo motina klupėjo ant kelių...
  Vėliau jį išvežė į beprotnamį. Jis daugiau niekada nekalbėjo. Ir vėliau nors jį ir paleido iš beprotnamio, jis visada gyveno su baime...
  Dar ir dabar tame kabinete naktį girdisi kaip kažkas barbena į langa... gerai, kad kabinetas trečiame aukšte, nes kitaip kiekvienas praėjęs pro ten mirtu...
  Sitas tai tikrai netikras dvases nera tokios galingos.Garantas ,kad sita istorija is kokio nors siaubeko
  Sita istorijau jau esu rases torrent.lt Todel nukopinsiu:
  Mano tevai (IR AS TEN BUVAU) dirbo ir gyveno svedijos kavineje(ji buvo viduri lauku ,prie kelio).Kurioje gyveno labai ziaurus kunigas kuris paskui nusizude.TAI ta dvasia vaiksciojo po namo net diena(girdedavosi batu trepsejimas) ir kas keisciausia ,kad as vienintelis jos negirdejau ir nesutikau.man tada buvo 6-7metai.Kartais ji net ismetidavo batus.O ja buvo sutike visi darbuotojai,jie net bijodavo toje kavineja dirbti.Apie kuniga suzinojau tik po keleriu metu kai ten jau nebedirbome.
  P.S Labai noreciau pamatyt velnia

 8. #24
  Meanie

  Renata avataras
  Įstojimo data
  2008 05 25
  Vietovė
  Ba seng se
  Įrašai
  756
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  36
  Kai buvau malevka, aše ir mano nii-san turėjome maža nespalvotą "šilelį" , tačiau aše matydavau ne pilkus atspalvius, o spalvotą vaizdą, bet po kiek laiko mano šitokis "sugebėjimas" dingo.. nu bet dabar nepernešu pilkų atspalvių, arba tiesiog jų nematau...

  Na nemanau kad tai yra antgaltiška, tačiau šiektiek keista. :dizzy:

  šiaip žinau keleta "raganų pasakų" bet dabar tingiu jas rašyti
  Paskutinį kartą taisė Renata : 2009-08-14, 17:28 Priežastis: susimoviau su kabutėm >__<

 9. #25
  yra ir geresnių nei aš
  Helicon2 avataras
  Įstojimo data
  2009 04 14
  Vietovė
  forums miršta
  Įrašai
  79
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  0
  Kai kurios istorijos net labai juokingos
  Man I'll murder your jeans, I'll feed em to the fishes
  Heres what I'd do, if I had three wishes
  Punch your jeans, on all three counts
  It would bring me satisfaction in large amounts

 10. #26
  AZ rėmėjas  Augis24 avataras
  Įstojimo data
  2009 03 29
  Vietovė
  Tokyo
  Įrašai
  919
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Tinklaraščio įrašai
  11
  Reputacija
  34
  Su mokykla, tai toks juokingas, lyg iš siaubo filmo būtu. Na, o dėl kitų, tai nieko jau tokio labai netikro nematau, gal sunkoka patykėt, bet taip buvo. Įmesiu, dar keletą, realesnių, tikrų žmonių pasakojimų.

  O dėl Lietuviško pasakojimo, tai manau, kad ta dvasia kalbėjo apie Hitleri, turiu omeny "pasiutėlis, kuris norės išnaikinti žydų tautą".
  Paskutinį kartą taisė Augis24 : 2009-08-14, 17:59

 11. #27
  Mental
  Hikari_ avataras
  Įstojimo data
  2008 02 27
  Vietovė
  Hospital
  Įrašai
  1.234
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  31
  Speju po viso sito nakti neuzmigsiu jau nekarta taip buvo

 12. #28
  Crazy Weirdo
  Jin avataras
  Įstojimo data
  2009 02 06
  Vietovė
  Kuršėnai
  Įrašai
  300
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  18
  Iš kažkur turiu knygą su pasakojimais iš Lietuvos apie vaiduoklius. NESAMONĖ. Netikiu. Tik va sesei trauma dabar prisiskaitė bijo viena tamsoj vaikščiot... Aišku tiem kas domisi gal ir įdomūs tie pasakojimai. Ir šeip jie gan gerai veikia jei nori ką nors pagasdint ^^
  Paskutinį kartą taisė Jin : 2009-08-14, 18:07

 13. #29
  AZ rėmėjas  Augis24 avataras
  Įstojimo data
  2009 03 29
  Vietovė
  Tokyo
  Įrašai
  919
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Tinklaraščio įrašai
  11
  Reputacija
  34
  Jin, esu skaitęs tą knyga, jei apie tą pačia kalbu, man ji patiko, nes domiuosi tokiais dalykais, nors nesu matęs prieš save, bet girdėjęs esu, bet tai neįtakoja mano domėjimosi, tiksliau jį tik dar labiau didina Manau ten buvo šiek tiek tiesos, ne per daugiausiai bet buvo. Nes keletą iš tų istorijų esu girdėjęs iš žmonių, kai dar knygos neskaičiau. Kiek pamenu apie "Pagramantės Kaimo Vaiduoklį", kažkokią istorija Šiauliuose, ir vieną kurią pa'post'inau apie Kelmę, o dėl pagąsdinimo, tai sutinku. Hikari, turėtum užmigti, bet jei tau patinka tokie dalykai, kartu ir jų bijai, tai bus šiek tiek sunkoka

 14. #30
  Naujokas
  StValentine avataras
  Įstojimo data
  2009 08 05
  Vietovė
  Lietuva ^^
  Įrašai
  26
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  0
  Kol išėjau ir grįžau, tai žiūriu istorijų daug atsirado Man giliausią įspūdį paliko ta su mergaite Rūta, kurią persekiojo piktos dvasios po spiritizmo seanso. Norėjau pastebėt, kad ne pirma panaši istorija tokia. Esu nemažai skaičius apie tai, kad spiritizmo seanso metu gali prisišaukti labai negerų dvasių ir jomis paskui atsikratyt ypač sunku. Kartais ir egzorcizmai nepadeda, vaiduokliai seka iš paskos, kad ir kur persikeltum gyventi. Baisu, kai pagalvoji.

  Kai dėl to tikrumo, tai negali žinot. Kiekvienoje istorijoje yra krislelis tiesos

 15. #31
  /b/tard
  Gu. avataras
  Įstojimo data
  2008 08 30
  Vietovė
  Vilnius
  Įrašai
  51
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  15
  su spiritizmu as irgi biski zaidziau. esme,kad nuo tada buna tokiu,kaip ir "susidurimu" su paranormaliais reiskiniais. be to,pradejau sapnuoti ateiti. turbut skamba labai neitiketinai,bet i don't give a ********,if you do not believe me. Augi,man taip pat tai pasireiskia garsiskai. ypac beldimas stiprus i langa,tai kartojasi labai daznai. vaizdiskai su nepaaiskinamu reiskiniu esu susidures tik 3 kartus.
  1.gyvendamas anksciau senesniam daugiabutyje nakti tiesiog atsikeliau ir zinau,kad kazkas balkone yra. na,atsisukau ir pamaciau tamsia seno zmogaus figura,liudnai ziurincia. kai papasakojau mamai,ji man parode mano pasikorusio senelio nuotrauka {as jo nepazinojau] ir taip,as maciau savo seneli. antras kartas buvo tada,kai persikrausciau i savo dabartinius namus. ta pacia pirma miegojimo nakti vel pabudau ir balkone vel stovejo senelis. manau,jis mane saugo ar dar kas. bet esme,kad as jo nemaciau tol,kol nepradejau dometis tokiais dalykais. o trecias yra visiskai nesenas. as visada preis eidamas miegot paskaitau. bet sia nakti nusprendziau neskaityt. todel negalejau uzmigt. pasiziurejau i duru puse ir ten pamaciau nuotakos silueta. na,siuknia ir visa kita. persikes ijungiau naktine lempa. tuscia,nieko. neisjunges naktines lempos uzmigau apsiklojes antklode,barbenimas i langa buvo. atsikeliu sian ryte,lempa uzgesinta. na,prirasiau daug,bet i tema.

  p.s.:sorry uz nelietuviskas raides,ne namie esu.
  When they cut my signature..
  At first i was like
  But then, i lol'd.

 16. #32
  wooooosh.
  Integra avataras
  Įstojimo data
  2008 12 31
  Vietovė
  Vilnius.;D
  Įrašai
  300
  Įrašo Ačiū / Patinka
  Reputacija
  22
  Gu jėga.;D Aš gal ir norėčiau taip, kad man kas panašaus būtu. Bet manau dar nelaikas.
  Dėkoju Fasian už sig'a.

Puslapis 2 iš 15 PirmasPirmas 123412 ... PaskutinisPaskutinis

Bookmarks

Rašymo leidimai

 • Jūs negalite rašyti naujas gijas
 • Jūs negalite rašyti atsakymus
 • Jūs negalite prisegti failų priedus
 • Jūs negalite keisti savo įrašus
 •