PDA

Žiūrėti pilną versiją : Trečias bandymas: Sielos idiotaicobabara
2011-09-29, 11:30
Taigi taigi taigi, po kūrybinių nesklandumų ir neaiškumų pertraukos grįžtame su trečiuoju konkursu.

Gavau žinutę iš praeitai temai vienintelį darbą atsiuntusio žmogaus su nurodymais dėl naujos užduoties, tad pateikiu jums trečiąją temą.


Tema:
Sielos idiotai

Pažvelkite į žodį "siela" kiek giliau. Galite maišyti - ar tai būtų dvasinis apibūdinimas ar psichologinis. Tinka visi žanrai, nuo straipsnio iki poezijos, kaip jums patogiau būtų, ar pasamprotauti norėtumėt ar sukurti istoriją, o gal užrašyti jausmus ar išgyvenimus. Galite sukurpti kažką genialaus (jūsų nuomone) ir dviem sakiniais.Taisyklės:
Bendros taisyklės daugmaž tos pačios, bet permeskit akim dėl visų detalių.

Kalba. Tik lietuviškai. Pasitarėm ir nusprendėm, kad vis dėlto čia Lietuva, forumas lietuviškas, tad ir puoselėkim savo kilmę;] Tekstams su dideliu kiekiu klaidų taip pat bus sugalvojamos sankcijos, reikalui esant. Suprantu, kad ne visi puikiai mokam šitą kalbą, bet bent jau rašybą worde pasitikrinkit. Taip pat būtinai naudojam lietuviškus rašmenis. Jokių šveplumų [o apie w/y/oo dalykus išvis nešneku] – komentaruose tegul rašo kas kaip nori, bet rašto darbai turi būt tvarkingi.

Tipas. Cituojant temos autorių/-ę: Tinka visi žanrai, nuo straipsnio iki poezijos, kaip jums patogiau būtų, ar pasamprotauti norėtumėt ar sukurti istoriją, o gal užrašyti jausmus ar išgyvenimus.

Apimtis. Nuo 50 iki 1200 žodžių. Vėlgi autoriaus/-ės nurodymai. Suskaičiuoti, manau, sunku nebus – worde atitinkama funkcija tikrai yra, o jeigu ką, galima ir internete pasiieškoti žodžių skaičiuoklių.

Parašyti darbams skirtas laikas dvi savaitės +/- kiek darbų bus ar reiks pratęsti terminą.

Darbai siunčiami man elektroniniu paštu dunamez@gmail.com iki spalio 13-tos dienos 21 val.. Jeigu norit, galit tekstą dėti pačiame laiške, bet pageidaučiau, kad prisegtumėt kaip atskirą failą – word [priimsiu ir doc, ir docx], notepadu, rtf ar dar kokie nors panašūs failų tipai, kurių nežinau. Jeigu naudosit kažkokį formatavimą, tekstą iš anksto paruoškit pagal AZ BB kodą. Kitų spalvų ar įmantrių šriftų nelabai leisiu, bet toks dalykas kaip italics kartais tikrai reikalingi.

Laiške taip pat turi būti paminėti jūsų AZ nickas bei kūrinio pavadinimas. Be to, būtų šaunu, jeigu laiško temoje bent jau "AZ" parašytumėt ar kažką panašaus, kad atskirčiau.

Jeigu yra kokių nors klausimų ar panašiai – rašykit čia arba PM.

Taigi, kalbėkitės su savo ar kitų sielomis, užrašykit tai, ką atradot, ir siųskit man savo darbo vaisius :)

Šios temos darbai:

Trumpai apie balsavimą [patogumo dėlei]: už save balsuoti negalima; o ar balsuosit už geriau perteiktą temą, ar už tiesiog geresnę istoriją - jau kiekvieno reikalas. Balsavimas truks savaitę.

Nr. 1
Pavadinimas: Idiotai
Žodžių skaičius: 557
„Idiotas (2) (lot. idiota < gr. idiotes – nemokša) 1. žmogus, kuriam būdingas sunkus protinio atsilikimo laipsnis;“ (T.Ž.Ž.)

Vaikinas sėdi pačiame troleibuso gale ir slaptai stebi trisdešimties metų vyrą vilkintį juodai nuo kojų iki galvos, o ant rankų mūvintį juodas odines pirštines. Vyras nenatūraliai taisyklingai sėdi šalia vidurinių troleibuso durų. Vaikinas iš vidinės nutrintos odinės striukės kišenės išsitraukia juodą užrašų knygutę. Jos puslapiuose surašytos kelios dešimtys žmonių vardų, pavardžių, aprangos detalių. Viename puslapyje parašyta:
„Nr. 34: Vyras juodomis pirštinėmis.
2 troleibusas. Antakalnio stotelė:
rugpjūčio 6 d. (21:26),
rugpjūčio 20 d. (21:27),
rugsėjo 3 d. (21:26)“
Nedideliu pieštuku pažymi „rugsėjo 17 d.” Troleibusas sustoja ir pro vidurines duris įlipa blizgiai apsirengusi mergina primenanti prostitutę. Paskui merginą sunkiai įropoja sena vienuolė. Prostitutė pamačiusi vienuolę tuoj pat šoka jai į pagalbą. Vyras juodomis pirštinėmis atsistoja ir linktelėjęs abiem moterims, užleidžia savo vietą senutei.
Vaikinas praverčia keletą lapų atgal ir „rugsėjo 17 d.” pažymi ties puslapiais Nr.17 ir Nr. 8. Troleibuso kolonėlėse pasigirsta moteriškas balsas pranešantis: „Stotelė – Antakalnis“. Prasiveria troleibuso durys. Keistoji triujlė išlipa. Vaikinas palaukia, kol jie pradeda eiti nuo stotelės ir paskutinę sekundę jau užsidarinėjant troleibuso durims iššoka pats. Praverstuose puslapiuose greta užrašo „rugsėjo 17 d.” vaikinas pažymi: „21:25”.
Vyras ir abi moterys kartu nužingsniuoja į daugiabutį stovintį netoliese. Vaikinas nuseka paskui. Jis sustoja pasislėpęs daugiabučio šešėlyje ir stebi, kaip sekamieji vienas po kito atidžiai apsidairę sueina į laiptinę pro senas medines duris. Vos sulaukęs kol užsidarys durys, vaikinas pats pribėga prie jų ir įeina į vidų.
Laiptinėje užsidega šviesa sureagavusi į įėjusį vaikiną. Čia nieko nėra. Atrodo, kad visas pastatas jau kurį laiką miega. „Nejau juos pamečiau?“ nepatenkintai pagalvoja vaikinas. Jis prabėga visą laiptinę nuo pirmo iki ketvirto aukšto ir atgal. Nieko. Nulipęs nuo paskutinio laiptelio vaikinas susimąstęs ir nusivylęs praveria medines laiptinės duris. Paskutinę akimirką pakėlęs akis ant medinių durų pro pirštus pamato nedidelį lapelį su užrašu: „Nuo 21. Iėjimas per 13 duris.” Vaikinas sustoja. Atsisuka ir apžiūri trilų pirmo aukšto butų duris. Ant jų iš eilės kabo skaičiai: 1, 2 ir 3. Vaikinas susimąsto. Apsidairo aplinkui ir pamato po laiptais stovinčias nedidelės dureles be jokio numerio. Durelės tokios nepastebimos, kad prieblandoje atrodo tiesiog kaip sienos dalis. Vaikinas prieina prie durų ir prideda ausį. Iš gilumos kyla sunkiai girdimi duslūs pokalbiai. Vaikino širdis pradeda plakti stipriau. Jis ištiesia ranką link metalinės rankenos. Suima ją, bet kurį laiką dvejoja.
Staiga už vaikino nugaros pasigirsta praveriamos medinės laiptinės durys...

*

Galva sukasi. Prieblandoje vaizdas visiškai išsiliejęs. Pro miglą girdisi du neatpažįstami balsai besišnabždantys tarpusavyje:
- Jam ir vėl pasireiškė pašalinis poveikis.
- Kas šįkart?
- Sekė kitus.
- Eh... Atrodo teks dar padidinti dozę. Palaikyk jo ranką.
Vaikinas pajunta silpną durstelėjimą kažkur rankoje. Po akimirkos visas vaizdas išaiškėja, migla dingsta, galva nebesisuka. Akimirka ir jis nebejaučia nieko. Nei šilumos ar šalčio, neapykantos ar džiaugsmo. Vaikinas atsikelia nuo stalo bejausmiu veidu ir atsistoja į žmonių eilę tarp vyro su juodomis pirštinėmis ir prostitutės.
Prie stalo stovintis žilas vyras suvynioja nedidelį aparatą primenantį pulso matuoklį ir labai atsargiai įdeda jį į metalinį lagaminą su paminkštinimais iš vidaus. Atsargiai uždaręs lagaminėį vyras atsisuka į išsirikiavusių žmonių eilę stovinčią priešais jį ir žvelgiančią tiesiai akmeniniais žvilgsniais. Prabyla:
- Dabar eikite, Mano Vaikai, į pasaulį. Tegul šis Jūsų emocijų, norų ir jausmų nuslopinimas Jums tampa išganymu ir tetiesia kelią į visiško tobulumo bei sėkmės pilną rytojaus pasaulį. Eikite ir nesibaiminkite – nuo šiol jūsų niekas neblaškys!

Nr. 2
Pavadinimas: Sielos idiotas
Žodžių skaičius: 253
Kas yra siela?Kartais užduodu sau šitą klausimą, ar išvis egzistuoja toks daiktas- dalykas kaip siela ar tai tik kažkoks religinis apibūdinimas ar išgalvota istorija. Jug sakoma to ko negalime pamatyt ,paliesti ,užuosti,pajausti ,apskaičiouti ir įrodyti moksliškai to tesiog nagali egzistuoti. Kai miršta žmogus, sako kad jo siela iškeliauja į dangų arba pragarą, priklosomai nuo to koks tas žmogus būvo ir kaip jis gyveno ,kaip elgėsi.Bet ar tikrai taip yra, ar mes turim sielą kuri po mirties kažkur iškeliauja ,į naują gyvenimą ar į amžinas kančias ,ar čia tik pasakaitės sukurtos tam kad mus gazdinti,kontruoliuoti versti kažkuo tikėti... Kartais pagalvoju iš ko kylą mūsų jausmai: meilė,baimė,neapikanta,pavydas,skausmas... Paskutinis minėtas jausmas būna dažniausias, kurio negali lengvai atsikratyt.Kartais tesiog taip kažkas perveria širdį ir suspaudžia gerklę kad sunku kviepuot ,blaiviai mastyt ypač kai netenki artimų žmonių mes verkiame,liūdime mus apima depresija ,jaučiames taip lyg būtume praradę kažkokią dalelę savęs: arba kai niekas nenori tavęs klausyti ir ignoruoja tave, negali suprasti tavęs ,tavo jausmų, tada mes jaučiames sugniuždyti,nesuprasti,atstumti galiausiai vieniši.Ar tai ir yra siela? Ar jausmai kurie mus užlieja gali but vadinama žmogaus siela ,ar tai tik emocijos kurios išsivystė evoliucijos pasekmėje ir tas emocijas žmonės apibūdino kaip sielą.Dažnai pagalvoju gerai būtų neturėt taip vadinamos sielos, tam kad neturėt jausmų kad priklausyt nuo jų ,kad nereikėtu kest skausmo, kankintis dėl meilės, jausti pavydą, vienatvę ar baimę ir panašiai... Bet ar tada galima būtų mane vadinti žmogumi? Ar aš būčiau tesiog besielis, bejausmis padaras kurio akyse atsispindėtų tik šalta ,gili tuštuma,tamsa kurioje neegzistuoją nieko, išskyrus tik bedugnę prarają ...

Nr. 3
Pavadinimas: [tarsi ir be pavadinimo]
Žodžių skaičius: 273
Įvadas į gyventojų bei papročių asimiliaciją tarp Mundukės ir Žemės. 15-tas straipsnis. Psichiniai ligoniai ir šiaip nevispročiai.


Žemėje jų greičiausiai ir nesutiksite – dauguma sugaudyti ir uždaryti arba asmeniniuose namuose su atitinkama priežiūra arba valstybinėse ar privačiose institucijose – tačiau Mundukės gatvėse pamatę klaidžiojančius bei visiškai pasimetusius asmenis, jų pasisaugokite. Šie žmonės iš tikrųjų yra netekę savo sielos. Tačiau tokio fenomeno aukų gailėti tikrai nereikia – būtent dėl to jie ir yra tokie pavojingi, nebent izoliuoti tinkamomis sąlygomis, kuriose specializuojasi Žemės daktarai. Nebeturintys sielos, jie nesugeba jausti ar užjausti, nesiorientuoja erdvėje (kartais ir laike), ir nelabai suvokia, kaip reikia elgtis su kitais žmonėmis. Todėl pamatę tokį gatvėje, būkite atsargūs ir pirmi kontakto neužmegzkite. Tačiau jeigu toks besielis individas bandys kalbinti jus, geriau atsakykite – visiškas ignoravimas tik dar labiau jį įsiutintų.

Viena didžiausių problemų su šiuo fenomenu yra ta, kad kol kas yra padaryta per mažai tyrimų ir labai daug kas nėra aišku, būtent kaip ir kodėl taip nutinka. Atlikti bandymus šiam fenomenui išsiaiškinti būtų tiesiog per pavojinga – nei mūsų, nei Žemės visuomenėms nesinori turėti dar daugiau tokių nukentėjusių individų. Kategoriškoms išvadoms tikslių duomenų nepakanka, tačiau labiausiai paplitusi ir kol kas laikoma arčiausiai tiesos teorija yra ta, kad individui, per dažnai tuščiai spoksant į veidrodį be jokio tikslo arba narciziškai ir perdėtai grožintis savimi (priešingai galimam įsitikinimui, lyčių įtaka šiam fenomenui nenustatyta), jo siela pereina į minėtąji veidrodį. Taip pat nenustatyta, ar siela prarandama iš lėto po dalelę, ar visa iš karto. Kol kas manoma, kad šis faktorius priklauso nuo tam tikrų individo biologinių savybių, tačiau apie tai taip pat nėra iki galo ištirta. Taip pat nėra nustatyta, ar sielą iš veidrodžio ją praradusiam individui įmanoma sugražinti.

Bardakas
2011-10-02, 07:03
Ištikro įdomu ar šį kartą pasireikš kas nors, jei nelabai tai turbūt rišim su šiom temom dėl populiarumo stokos.

cobabara
2011-10-02, 15:00
Joa, įtariu, sufailinau aš čia biškį su šita idėja. Ar gal tiesiog netinkamoj vietoj.

stella
2011-10-03, 15:16
Jokio feilo čia nėra, idėjų visuomet reikia, labai gerai kad yra žmonių su idėjomis, skatinimų užsiimti kūrybine veikla ;> tik su tais rašymo konkursais šiek tiek sudėtingiau, nei, tarkim, su foto konkursais, nes kad kažką sukurti reikia grynai atsisėsti prie lapo ir paaukoti tam nemažai laiko, dėl to gal tai šiek tiek atbaido dėl dalyvavimo. Plius kartais gali nebūti noro skaityti visus tekstus, nes reikia juos ne tik permesti akimis, bet ir gilintis, nagrinėti ar atitinka temą ir t.t., o tai vėlgi užima daugiau laiko nei tik pasižiūrėti į nuotraukas, mat tokios vaizdinės medžiagos mažiau apkrauna smegenis ir beveik iš karto sukelia vienokias ar kitokias emocijas.
Bet šiaip labai įdomu išbandyti save įvairiose srityse, ką ir mėginu daryti dalyvaudama tokiuose konkursuose :>

OpHiEll
2011-10-03, 17:49
Hmm idomų, gal išbandyt išliet savo kartais keistas mintis ir pažiūrėt kas gausis :)

cobabara
2011-10-07, 23:26
Na va, šiandien gavau pirmąjį darbelį. Tuo pačiu primenu ir paskatinu rašyti ir kitus :)

cobabara
2011-10-14, 12:36
Taigi taigi kaipgis, mes ir vėl pas mus. Nepykit, kad vėluoju - išorinės aplinkybės sutrukdė, taip sakant.
Šį kartą turim tris darbus, manyčiau, visai nieko [primenu - pirmame bandyme buvo 4 darbai, o antrame tik vienas].
Darbai įdėti pirmame poste. Taisyklės paprastos - balsavimas trunka vieną savaitę, už save balsuoti negalima [nors autoriai ir neskelbiami, bet aš juk juos vis tiek žinau - atseksiu :D]. Ar balsavimo kriterijus bus geriau atskleista tema, ar labiau patinkantis tekstas - kiekvieno balsuojančiojo reikalas.

Skaitykit, balsuokit, diskutuokit :)

cobabara
2011-10-21, 14:35
Na ką gi, labai ryškiai rezultatu nugalėjo pirmasis darbas. Sveikinimai. Dabar lauksiu iš autoriaus nurodymo, ar nori skelbti temą pats, ar išlikti anonimiškai - tokiu atveju aš vėlgi pati paskelbsiu pagal nurodymus.